ABOUT

อ.โหน่ง อลงกรณ์

Marketing Cuisine

ปรุงการตลาดออนไลน์

Celebrate the season of change..png
MARKETING CUISINE_PAGE BRAND1.jpg

อ.โหน่ง อลงกรณ์ สุวรรณเวช 

อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง 

Digital Marketing สำหรับธุรกิจ SMEs

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ / Google Platform / Social Media Marketing / YouTube / LINE

ผลงานที่ผ่านมา

  • อาจารย์ประจำ และที่ปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • เจ้าของธุรกิจออนไลน์ นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาญี่ปุ่นรุ่น JDM Limited Edition รายต้นๆของประเทศไทย

  • วิทยากร อาจารย์ด้านการสื่อสาร การตลาด / นำเข้า พรีออเดอร์สินค้าจากญี่ปุ่น

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชน

  • LINE@ Certified Coach 

A B O U T  M E

Mr.Alongkorn Suwanvesh

อลงกรณ์ สุวรรณเวช (อ.โหน่ง)

"ผมชอบการเทคโนโลยี ชอบการตลาด เลยมาศึกษา Online Marketplace ตั้งแต่อยู่ปี 4 ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2545 เริ่มเอาสินค้าไทย ไปวางขายใน e-Bay เมื่อ 10 กว่าปีก่อน

แล้วเข้าไปคลุกคลีอยู่กับ Amazon Affiliate ต่ออีก 2-3 ปี ล้มลุกคลุกคลานกับเทคโนโลยี มากกว่า 10 ปี และมาเริ่มประสบความสำเร็จ ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากธุรกิจ E-Commerce นำเข้าสินค้า JDM จากญี่ปุ่นมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Website, Facebook, IG, LINE, YouTube จนสามารถสร้างรายได้มากกว่า 6 หลักต่อเดือนสำเร็จ

ทำให้เข้าใจปัญหา และความกดดัน ความไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ ของพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

และคิดว่า ถ้าเราสามารถช่วยให้พวกเค้า มีคนคอยชี้แนะ แนะนำ อัพเดตเครื่องมือใหม่ๆ เทรนด์การตลาดออนไลน์ใหม่ๆ น่าจะทำให้ชีวิตของ คนค้าขายออนไลน์ สะดวก สบายมากขึ้น นี่คือที่มาของการถ่ายทอดความรู้ของผมครับ"

fashion-226_edited_edited.jpg

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ม.ธรรมศาสตร์

  • ปริญญาโท Ms in Marketing (ICT) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Facebook Advertising - PPC and Retargeting : SO ME Academy

  • Become a Digital Marketer : iMarketer School LONDON

  • Marketing on YouTube : Three Sixty Academy

ประสบการณ์สอน.png

Training in Public