การสร้าง LINE ChatBot แชทบอทแบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด ๆ [ตอนที่ 1]

Line ChatBot คือบัญชีไลน์ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องอะไรกับมันเลย อาจมีความแตกต่างกับ LINE@ ที่เรามักจะตอบโต้กับลูกค้าบ้าง แต่การพัฒนา LINE OA จะมุ่งเน้นที่การเป็น ChatBot แบบเกือบสมบูรณ์กันเลย


ประโยชน์ที่ได้จาก LINE ChatBot คือสามารถมาเปิดดูย้อนหลังสถิติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าคุณสามารถสร้าง Line ChatBot ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ราคาสินค้า ประเภทสินค้า และอื่น ๆ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอบให้เมี่อยมือ หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารได้ เช่น ตอบคำถามด้านสภาพอากาศ เพียงให้ผู้ใช้แชร์ตำแหน่งเข้าไปในห้องแชท หรือ แจ้งรายชื่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ เพียงผู้ใช้พิมพ์รหัสไปรษณีย์ของตนเอง เป็นต้น