วิธีการสร้างบัญชี LINE Official Account แบบง่ายใน 1 นาที

Updated: Nov 30, 2020

มีผู้ประกอบการ SMEs ที่พึ่งเริ่มต้นหันมาใช้ LINE OA และยังไม่คุ้นเคยกับ LINE OA รูปแบบใหม่ที่ต่างจาก LINE@


ผมจึงทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ คนใหม่ในการสร้าง LINE OA Account นะครับ