โมเดลธุรกิจโรงแรม รูปแบบใหม่ "Subscription" จ่ายรายเดือน-เข้าพักไม่จำกัด ตอบสนอง New Normal

Updated: Nov 30, 2020